Kim jest native speaker?

Native speaker to określenie powszechnie funkcjonujące na stronach internetowych, w materiałach informacyjnych i w rozmowach na temat nauki języków obcych. Widujemy je w ofertach szkół językowych i w ogłoszeniach dotyczących nauki różnych języków. Co tak naprawdę oznacza? Kogo określa się tym dumnie brzmiącym mianem?

 

Co oznacza termin native speaker?

Termin native speaker wywodzi się z języka angielskiego, lecz ponieważ nie funkcjonuje żadne trafne tłumaczenie tego określenia na język polski, przyjęło się pozostawiać je w formie niezmienionej.

Native speaker to osoba, która płynnie posługuje się językiem urzędowym państwa, z którego pochodzi. Jest to jej język ojczysty, co oznacza, że nauczyła się go w dzieciństwie w sposób naturalny i był to pierwszy język, jakiego doświadczała.

Idąc za tą definicją zauważamy, że każdy z nas jest tak naprawdę native speakerem (w skrótowej spolszczonej wersji nazywanym również nativem). Naszym językiem ojczystym jest polski – to tego języka słuchaliśmy jako niemowlęta, w nim byliśmy wychowywani i kształceni. W konsekwencji nie tylko mówimy po polsku, lecz także myślimy w nim, śnimy, piszemy, czytamy, liczymy i oglądamy filmy.

Native speaker w nauczaniu języka obcego oznacza osobę, która nie tylko biegle posługuje się swoim językiem rodzimym, lecz również pomaga innym w nabyciu tej umiejętności. Mianem native speakera nazywa się zatem nauczyciela, który uczy swojego ojczystego języka za granicą.

 

Czy native speaker jest lektorem?

Native speaker nie jest lektorem. Lektor to osoba, która niekoniecznie od dzieciństwa włada nauczanym językiem, lecz ukończyła niezbędne kursy, posiada certyfikaty i opanowała język obcy w stopniu zaawansowanym. Lektor w polskich szkołach językowych to zazwyczaj osoba, która ukończyła studia z filologii danego języka, lecz z pochodzenia jest Polką lub Polakiem.

Zajęcia prowadzone przez lektorów charakteryzują się zatem możliwością wyjaśnienia części zagadnień w języku polskim (w szczególności skomplikowanych konstrukcji gramatycznych). Na kursie z native speakerem z kolei nie mamy możliwości rozmowy w języku polskim, gdyż większość nativów nie zna polskiego (lub zna jedynie kilka podstawowych zwrotów). Taka sytuacja motywuje nas do wyjścia ze strefy komfortu i mówienia językiem, którego się uczymy. Jest to doskonała okazja do przełamania bariery językowej, pokonania wewnętrznych blokad i wstydu.

Dodatkowo kursy językowe prowadzone przez nativa pozwalają na osłuchanie się z prawidłowym akcentem. W każdym obcym kraju, ale także w Polsce, w każdym regionie ludność posługuje się nieco innym akcentem, co warto wziąć pod uwagę wybierając dla siebie nativa. Native speaker języka angielskiego pochodzący z USA nauczy nas bowiem zupełnie innego akcentu aniżeli ten z Wielkiej Brytanii czy Australii. Angielski w tym względzie różni się także słownictwem, dlatego wybierzmy native speakera z kraju, do którego chcemy się przenieść lub który będziemy najczęściej odwiedzać.

Lekcje z native speakerem mają jeszcze jedną istotną zaletę: są ciekawe i pozwalają na bliższe poznanie kultury, żartów i obyczajów danego kraju. Native, reagując spontanicznie w czasie zajęć, przekazuje nam zwroty i schematy zdań używane w rzeczywistości przez mieszkańców jego ojczyzny, a nie tylko pochodzące z książek czy innych materiałów do nauki. Posługuje się także przykładami znanymi mu z codzienności, dzięki czemu przyswajamy wiedzę o kulturze, sztuce czy historii danego kraju, co znacznie ułatwia naukę każdego języka obcego.