Do czego we współczesnym świecie przydaje się łacina?

Łacina przez wielu jest postrzegana jako wymarły i nikomu niepotrzebny język. Prawda jest jednak zupełnie inna! Ucząc się łaciny, możemy odkryć i zrozumieć wiele ważnych zagadnień. Co ciekawe, pierwszą książką świata, która ukazała się w druku, była łacińska Biblia Gutenberga. Do dnia dzisiejszego stosują ją duchowni, lekarze i prawnicy. Wyjaśniamy, dlaczego warto się uczyć tego języka.

 

Jakie korzyści płyną ze znajomości łaciny?

Język łaciński jest głęboko zakorzeniony w polskiej kulturze. Jest tak dlatego, że do końca XVIII wieku w kręgach wykształconych osób był to drugi język, którego używano. Pozwala on zrozumieć fundamenty kultury europejskiej. Poza tym łacina pomaga w nauce nowożytnych języków obcych i ułatwia zrozumienie struktur właściwych dla każdego języka. Języki romańskie, takie jak włoski, hiszpański, francuski, rumuński czy portugalski, wyewoluowały właśnie z łaciny. Zapożyczenia z łaciny są widoczne niemal we wszystkich dialektach europejskich. Łacina pomaga również w nauce przedmiotów ścisłych, ponieważ ten język ma w sobie wiele z matematyki. Nauka łaciny pokazuje, jak myśleć w logiczny i uporządkowany sposób. Jakie jeszcze korzyści wynikają ze znajomości łaciny? Daje to możliwość lepszego zrozumienia wypowiedzi filozofów, bo tłumaczenia są często interpretacją i podlegają zniekształceniu. Sentencje łacińskie sformułowane w przeszłości nadal mają dokładnie takie samo znaczenie. W zabytkowych budowlach często umieszczone są napisy po łacinie. Znajomość tego języka pomoże je odczytać, podobnie zresztą jak liczne źródła historyczne, które mogą się przydać historykom, a są spisane w języku łacińskim. Zatem jak widać, istnieje wiele powodów, aby uczyć się łaciny nawet w XXI wieku. Przykładowe zwroty łacińskie, które warto znać to: „ad hoc”, czyli doraźnie, „a priori”, oznaczające – bez zapoznania się z faktami oraz „de facto”, tłumaczone na – w rzeczywistości. Oczywiście takich przykładów można przytoczyć jeszcze wiele. Jest też sporo łacińskich sentencji, które doskonale znamy w polskiej wersji, jako przysłowia.