Dlaczego w języku niemieckim rzeczowniki piszemy wielką literą?

Znajomość języka niemieckiego to obecnie jedna z bardziej pożądanych cech na rynku pracy w Polsce. Jest tak dlatego, że Niemcy to jeden z głównych partnerów handlowych naszego kraju. Języka niemieckiego warto więc się uczyć, a jedną z podstawowych zasad pisowni jest wymienianie wszystkich rzeczowników wielką literą. Dziś wyjaśniamy, dlaczego tak jest.

 

Podstawowe zasady niemieckiej pisowni

Wszystkie osoby, które podejmują naukę języka niemieckiego, już na początku dowiadują się, że każdy rzeczownik musi być zapisany wielką literą, ale także musi mieć swój własny rodzajnik określający rodzaj: żeński, męski bądź nijaki. Dlatego właśnie po niemiecku piszemy na przykład die Mutter, der Student bądź das Auto. Oprócz rzeczowników oczywiście wielką literą zaczynają się także wszystkie zdania, imiona czy nazwy własne. Jednak to właśnie specyficzna pisownia rzeczowników zastanawia wiele osób, gdyż nie jest to rozwiązanie spotykane w większości języków. Skąd więc wzięła się ta reguła językowa?

Rzeczowniki pisane wielką literą - dlaczego Niemcy tak postanowili?

Wszystkie języki ewoluowały na przestrzeni lat – dzieje się to także dzisiaj. Podobnie było z językiem niemieckim, w którym pierwsze rzeczowniki zapisane wielką literą zaczęły się pojawiać około XIV wieku. Na początku wielką literą rozpoczynały się wszelkie nazwy własne, co do dziś jest obecne w większości języków. Później jednak mędrcy, którzy znali pismo, zaczęli zapisywać wielką literą także różne słowa wysokiej rangi, takie jak np. Bóg, apostoł czy człowiek. Wielka litera miała podkreślać ich wagę i czcigodny wydźwięk, najczęściej w znaczeniu religijnym. W XVI wieku zapis ten dodatkowo zyskał na sile do tego stopnia, że w XVII wieku przyjęto pisanie rzeczowników wielką literą za regułę. Choć nie wszyscy byli przychylni temu pomysłowi i nawet sami bracia Grimm nie byli przekonani co do jego słuszności, zapis rzeczowników w ten sposób obowiązuje w języku niemieckim po dziś dzień. Dzięki nowoczesnym badaniom dziś wiemy jednak, że taki zapis po prostu ułatwia czytanie dłuższego tekstu – pozwala oczom od razu wyłapać rzeczowniki i dzięki temu nasz umysł łatwiej przyswaja sobie układ zdania, a czytanie staje się płynniejsze i szybsze.