Dlaczego w języku angielskim jest tak wiele czasów?

Język angielski wiele osób przeraża ze względu na (ich zdaniem) dużą liczbę czasów do opanowania. Wiele osób narzeka, że obecność w języku angielskim ponad 12 czasów do określenia wykonywanych czynności to stanowczo za dużo, by móc czuć się swobodnie rozmawiając w języku angielskim.

Tymczasem, jeśli przyjrzymy się bliżej konstrukcji czasów, dojdziemy do wniosku, iż mimo że gramatyka angielska różni się do gramatyki języka polskiego, na co dzień używa się w sposób naturalny 3 czasów. Zupełnie tak jak w języku polskim. Dziś postaramy się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w języku angielskim jest aż 12 czasów (niektórzy uważają, że nawet 16)?

 

Czasy przeszłe zaprzeszłe i teraźniejsze

W przypadku czasów w języku angielskim możemy mówić o 3 czasach „głównych” teraźniejszy, przeszły i przyszły, przy czym każdy z nich występuje w 4 wariantach, coś à la polskie tryby dokonane i niedokonane (Simple – znaczy prosty i Continuous – znaczy ciągły) pozostałe „tryby” Perfect i Perfect Continuous nie da się „przełożyć” na język polski, ale spróbujmy to wyjaśnić. Odmiana czasów Perfect czy to w wersji teraźniejszej (Present), przeszłej (Past) czy przyszłej (Fututre), będą odnosić się do opisywanych czynności, które określają czynności zakończone, ich powtarzalności lub określające ile razy wydarzą się lub się wydarzyły. Z kolei Perfect Continuous ma za zadanie podkreślić, jak długo trwa/trwała/będzie trwała dana czynność. Wydaje się zagmatwane?

Wystarczy odnieść te określenia czasów do naszych ojczystych trybów oznajmujących, przypuszczających, czy też rozkazujących, spojrzeć na czasowniki dokonane i niedokonane, przydawki, imiesłowy, czy to nie wydaje się wam przerażające? Pewnie nie, gdyż z poszczególnymi częściami mowy, zasadami gramatyki mamy do czynienia do pierwszych lat naszego życia. Najpierw oczywiście w teorii a od 7 roku życia w szkole. Wszystkie gramatyczne formy występujące w języku polskim zwykle stosujemy bez zastanawiania się, czy właśnie użyte zostało w zdaniu określenie podmiotu, czy orzeczenia, czy wypowiedzieliśmy tryb przypuszczający, czy imiesłów przymiotnikowy. Podobnie jest z językiem angielskim. Mając kontakt z językiem, ucząc się krok po kroku kolejnych form czasów, nabiera się wprawy w stosowaniu czasów.

 

Jak używać czasów w języku angielskim?

Czasy angielskie podobnie jak w języku polskim pozwalają opisywać czynności, według nie tylko długości ich trwania, ale również ze względu na umiejscowienie ich w czasie i przestrzeni. Na co dzień, niemal tak, jak w naszym języku używa się trzech czasów: teraźniejszego, przeszłego i przyszłego, dopiero opowiadając dokładniej dane zdarzenia, czy sytuacje „dopełnia się” czy raczej doszczegóławia używając określonego wariantu czasu podstawowego. Ilość czasów w języku angielskim po głębszym zastanowieniu się nie jest wcale trudna i skomplikowana, a już z pewnością nie bardziej niż gramatyka języka polskiego. Skoro w większości przypadków całkiem nieźle radzimy sobie z gramatyką polską z pewnością, po paru ćwiczeniach poradzimy sobie z gramatyką języka angielskiego i jego nieszczęsnymi czasami.