Czym się różni język rosyjski od ukraińskiego?

Dla wielu osób język rosyjski brzmi bardzo podobnie do języka ukraińskiego. Jeśli nigdy nie uczyłeś się żadnego z tych języków lub też miałeś z nimi znikomy kontakt, rzeczywiście możesz mieć problem ze znalezieniem wyraźnych różnic.

Wprawdzie należą one do tej samej grupy języków wschodniosłowiańskich, posiadają zbliżony alfabet oparty na cyrylicy, podobną gramatykę, a nawet zasoby leksykalne w wielu przypadkach się pokrywają, to jednak w praktyce więcej je dzieli niż łączy.

 

Język rosyjski i ukraiński: 4 najważniejsze różnic

  1. Różnice w alfabecie. Zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie posługują się alfabetem wywodzącym się z cyrylicy. Pierwszą rzeczą, jaką będziesz się uczyć na kursie języka ukraińskiego i języka rosyjskiego będzie właśnie cyrylica. Trzeba jednak pamiętać, że na przestrzeni wieków cyrylica nieco inaczej rozwijała się w Rosji niż na Ukrainie. Za sprawą cara Piotra Wielkiego dokonano w Rosji reformy cyrylicy i w ten sposób powstała jej unowocześniona wersja, grażdanka. Odmiana cyrylicy używana do zapisu języka ukraińskiego różni się nieco od grażdanki. Współcześnie ukraiński alfabet ma 33 litery, a dodatkowo stosuje też apostrof. Niektóre z liter oznaczają inne głoski niż w alfabecie rosyjskim.

  2. Zasoby leksykalne. Może się wydawać, że pod względem leksykalnym język ukraiński jest niemal identyczny co rosyjski. Wynika to z faktu, że w obu językach występuje bardzo duża liczba słów brzmiących i zapisywanych tak samo. W praktyce jednak zasoby leksykalne pokrywają się w ok. 62%. Znaczna część podobnie brzmiących słów wynika ze wspólnych korzeni wywodzących się z języka staroruskiego. Niebagatelne znaczenie mają też zapożyczenia z czasów ZSRR. Jednak te dwa systemy językowe przeszły nieco inne drogi swojego kształtowania, dlatego też różnic jest bardzo wiele. Naród rosyjski korzystał z leksykonu ugrofińskiego i tureckiego, podczas gdy Ukraińcom pod względem językowym bliżej było do południoworuskich grup etnicznych, więc język ukraiński w dużym stopniu zachował staroruską bazę językową. Co ciekawe, połowa słownictwa ukraińskiego pokrywa się bardziej z językiem polskim niż rosyjskim — chociaż i w tym przypadku część podobieństw jest złudna (słowa mogą brzmieć podobnie, a znaczyć coś zupełnie innego).

  3. Różnice fonetyczne. Język ukraiński różni się od rosyjskiego również pod względem fonetyki. System spółgłoskowy w języku ukraińskim jest dość odległy od rosyjskiego, natomiast bliżej mu do języka polskiego czy czeskiego. Niektóre głoski języka ukraińskiego mają nietypową dla rosyjskiego wymowę.

  4. Akcent. Zarówno w języku rosyjskim, jak i ukraińskim (oraz wszystkich innych językach słowiańskich) występuje akcent swobodny. Różnica jednak polega na tym, że akcent języka ukraińskiego wykazuje stałość morfologiczną, co oznacza, że rzadko się zmienia w formach tego samego wyrazu.