Czy łacina to rzeczywiście język wymarły?

Wielu osobom może wydawać się, że łacina jest językiem całkowicie wymarłym. Pojawiają się głosy zdziwienia, że na tak wielu kierunkach studiów należy do obowiązkowych zajęć. Prawda jest jednak taka, że pojęcie to bywa nieco źle rozumiane. Język wymarły jest wtedy, gdy nie jest przez nikogo używany – często nazywa się tak dialekty, których nie jesteśmy już w stanie zgłębić, bo nie zostały nigdzie spisane, a ostatnie osoby potrafiące się nimi posługiwać zabrały ich sekrety do grobu. Jako nauczana w szkołach i wykorzystywana w niektórych sferach życia łacina nie jest językiem wymarłym. Jest za to językiem martwym, co oznacza, że dla żadnej dzisiejszej kultury nie stanowi mowy ojczystej. 

 

Łacina istnieje we współczesnych językach 

Łacina pozostała sztucznie zatrzymanym w czasie spisem językowych reguł, nie jest więc żywym, zmieniającym się dialektem. Nie znaczy to oczywiście, że zupełnie przestała się rozwijać, ale jej poszczególne ewolucje dawno przestaliśmy już określać tą nazwą. Podczas gdy pewien konkretny moment w historii tego języka został zamrożony i zachowany jako łacina klasyczna, ludzie wciąż się nim posługiwali, dzielili się na grupy, dokładali do niego kolejne słowa i zmieniali znaczenia poprzednich. Tak z łaciny narodziły się kolejne języki: między innymi włoski, hiszpański, francuski, portugalski oraz kataloński. Echa dawnych zasad i znaczeń wciąż są w nich bardzo mocno widoczne. Pokazują one, że łacina, choć teoretycznie martwa, wciąż żyje we współczesnej mowie potocznej. 

 

Nauka łaciny wciąż jest bardzo przydatna 

No dobrze, ale skoro ten język ewoluował, to dlaczego wciąż tak ważna jest ta klasyczna łacina? Czemu wciąż istnieją oparte o nią kursy językowe i uczy się jej na uniwersytetach? Odpowiedzią na to pytanie jest kolejny powód, dla którego ten stary dialekt wcale nie jest wymarły. Choć nie stosuje się go w mowie potocznej, łaciny wciąż używa się w naprawdę wielu sytuacjach. Jest bardzo mocno obecna w nauce, przede wszystkim w medycynie, a także życiu kościelnym – pozostaje urzędowym językiem Watykanu i to w niej zapisywane są oficjalne papieskie dokumenty. No i przede wszystkim w łacinie zapisana jest ogromna część europejskiego dziedzictwa kulturowego, dlatego jej znajomość jest niezbędna do badania, odkrywania i rozumienia historii naszych przodków.